PENERANGAN KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 1


PENERANGAN KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 1 | Kursusu ini merupakan kursus asas penternakan kambing yang dijalankan secara umum merangkumi tajuk-tajuk utama seperti pengurusan ternakan, kesihatan, dan pemakanan. Kursus ini dijalankan secara teori, demontrasi dan lawatan akan memberi menekankan kepada pemahaman peserta terhadap kaedah menguruskan kambing secara asas.


Objektifnya untuk memberi pendedahan mengenai aspek pemeliharaan kambing dan keperluan secara teknikal sebelum memulakan projek. Memberi pendedahan berkenaan senario atau keadaan semasa ternakan kambing masa kini dan peluang perniagaan dalam industri ini

Kursus ini dibahagi kepada 3 
  • Syarahan
  • Perbincangan 
  • Demonstrasi. 

Kelayakan peserta 
  • usahawan 
  • bakal usahawan.

Bilangan peserta : 50 - 100 orang

Bilangan Hari : 1 hari

Tarikh : Merujuk kepada jadual kursus setiap tahun. 

Tempat : Merujuk kepada PPV daerah yang terlibat

No comments: