PENERANGAN KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 2


PENERANGAN KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 2 | Kursus kambing tahap 2 dijalankan secara komprehensif meliputi tajuk-tajuk utama iaitu pengurusan ternakan, kandang dan rekod. Aspek kesihatan, infrastruktur, pemakanan, pembiakan dan ekonomi ladang juga disampaikan. Kursus ini dijalankan secara teori dan praktikal akan memberi penekanan kepada pemahaman dan kemahiran peserta terhadap kaedah menguruskan ladang ternakan.

PENERANGAN KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 1


PENERANGAN KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 1 | Kursusu ini merupakan kursus asas penternakan kambing yang dijalankan secara umum merangkumi tajuk-tajuk utama seperti pengurusan ternakan, kesihatan, dan pemakanan. Kursus ini dijalankan secara teori, demontrasi dan lawatan akan memberi menekankan kepada pemahaman peserta terhadap kaedah menguruskan kambing secara asas.