KLASIFIKASI PUSAT PERKHlDMATAN VETERINAR

1. Pusat Khidmat Nasihat Veterinar
 • Khidmat Nasihat
 • Kawalan penyakit
 • Pengembangan
 • Pengurusan asas ternakan lembu, kerbau, kambing, bebiri dan unggas

2. Pusat Rawatan Veterinar
 • Pemeriksaan am kesihatan
 • Pemberian ubat cacing
 • Pemberian pelalian/immunisasi
 • Pemberian ubat kutu
 • Pencucian luka kecil
 • Pengurusan asas ternakan lembu, kerbau, kambing, bebiri dan unggas

3. Pusat Rawatan Veterinar Berjadual
 • Pemeriksaan am kesihatan
 • Pemberian ubat cacing
 • Pemberian pelalian/immunisasi
 • Pemberian ubat kutu
 • Pencucian luka kecil
 • Kembiri
 • Pengurusan asas ternakan lembu, kerbau, kambing, bebiri dan unggas

4. Klinik Veterinar
 • Pemeriksaan am kesihatan
 • Pemberian ubat cacing
 • Pemberian ubat kutu
 • Pencucian luka kecil
 • Pengurusan asas ternakan lembu, kerbau, kambing, bebiri dan unggas
 • Pengurusan asas kuda seperti pemasangan ladam bagi ambulatori terpilih
 • Diagnosis penyakit
 • Pemberian pelalian/immunisasi
 • Pengenalan dan dokumentasi
 • Kembiri

5. Hospital Veterinar
 • Pemeriksaan am kesihatan
 • Pemberian ubat cacing
 • Pemberian ubat kutu
 • Pencucian luka kecil
 • Pemotongan kuku, perapian dan pemotongan bulu
 • Pengurusan asas kuda seperti pemasangan ladam bagi ambulatori terpilih
 • Pengurusan asas ternakan lembu, kerbau, kambing, bebiri dan unggas
 • Surgeri terpilih
 • Diagnosis penyakit
 • Pemberian pelalian/immunisasi
 • Pengenalan dan dokumentasi
 • Kembiri


-infppvm-

5 Prinsip Kebebasan Haiwan


5 Prinsip Kebebasan Haiwan

1. kelaparan dan kehausan

2. Ketidak selesaan

3. Kecederaan dan penyakit

4.Perwatakan yang normal

5. Ketakutan dan penderitaan